Sửa lỗi raz muay Thái chỉ biết quay tay!!!!
Các bản lên Ch play update bản mới nhất. Một số bạn chưa hiển thị update nên các bạn nhìn ngày cập nhật cuối cùng nhé. Nếu là ngày 13 (hoặc 14) tháng 10 là bản đúng nhé
Fix các lỗi:
-Raz muay Thái không đá.
– Gildur tiệc bãi biển (không hiệu ứng)
– Ignis (không có hiệu ứng)