Xóa dữ liệu ứng dụng là chức năng khôi phục lại ứng dụng trở về như lúc đầu cài đặt (ngang với xóa đi tải lại) nhưng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi bạn dùng Android 1 thời gian tỉ lệ ứng dụng gây lỗi sảy ra là điều khó tránh khỏi, xóa dữ liệu ứng dụng là cách đơn giản và tốt nhât để đưa ứng dụng trở về trang thái ban đâu.

Cách làm như sau

Để xóa các bạn giữ chặt icon ứng dụng ngoài màn hình, chọn thông tin ứng dụng -> Lưu trữ-> xóa dữ liệu.

Đối với game Liên Quân Mobile các bạn làm tương tự tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng xóa nhé, vì Liên quân tải trên CH play chỉ hơn 500Mb nhưng khi vào game tải lên tới hơn 2GB. Vì thế bạn nên cân nhắc trước khi xóa dữ liệu game.