Lỗi 50% sảy ra khi các bạn sử dụng các file fix lag, mod ngoài ứng dụng AE M9. Lúc chạy khởi đầu không khớp nên gây ứng dụng dừng ở 50%. Để khắc phục các bạn xóa bản AE M9 đang sử dụng và tải bản sau (vì là bản test khắc phục nên mình chưa cho đăng lên CH Play)

Link Download:

ae m9 bản khắc phục 50%
Link dự phòng

Các bản tải về và tự cài đặt, vì đây là bản test nên có thể một số bạn vẫn dừng ở 50%, lúc đó bạn hãy inbox với Fanpage để mình khắc phục

Link Fanpage: https://www.facebook.com/modlienquanvn